ASN Finance คืออะไร

ASN Finance คือ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดำเนินงานภายใต้บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยดอกเบี้ยที่เหมาะสมและได้รับการบริการที่เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย


การให้บริการของ ASN Finance ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย สะดวก และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว สามารถสมัครสินเชื่อรถยนต์ ออนไลน์ได้ตลอดเวลา รถแลกเงิน เปลี่ยนรถให้เป็นเงิน รับพิจารณารถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ดอกเบี้ยอัตราเดียว 0.79%ต่อเดือน ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องหาคนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน รถไม่ต้องจอดใช้รถต่อเนื่องได้สบาย ผ่อนไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถขอสินเชื่อได้

ASN Finance มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19) ระยะที่ 3

มาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
1. ปรับลดค่างวด 30% ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
2. พักชำระค่างวด 3 งวด (ในระหว่างพักชำระยังคงมี ดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิม ในสัญญา) ทั้งนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี
ระยะเวลาลงทะเบียน 17 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
1. ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
2. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ของบริษัทมาก่อน
3. ผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
4. ต้องเป็นลูกค้าที่มีการชำระปกติ ณ วันที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงรายได้
3. แสดงหลักฐานที่ได้รับผลกระทบ เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
* กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตราการช่วยเหลือแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
ช่องทางการลงทะเบียน
covid19
covid19

บทความจาก ASN Finance

มีรถยนต์ มีสลิปเงินเดือน ขอสินเชื่อรถแลกเงินได้ง่ายๆ

มีรถยนต์ มีสลิปเงินเดือน ขอสินเชื่อรถแลกเงินได้ง่ายๆ

มนุษย์วัยทำงานอย่างเรา ๆ ทำงานแลกเงิน สิ้นเดือนเงินเดือนออกก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบาย แต่เงินก็อยู่ให้ชื่นใจได้ไม่นานก็ต้องโอนออกเป็นค่างวดรถ... อ่านต่อ >

หมุนเงินไม่ทัน มีรถยนต์ช่วยได้

หมุนเงินไม่ทัน มีรถยนต์ช่วยได้

เงินเดือนเหมือนเงินทอน รายรับมักสวนทางกับรายจ่ายเสมอ ๆ หมุนเงินจนจัดการไม่ถูก เปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินก้อน ไม่เช็คเครดิตบูโร เอกสารครบ อนุมัติไวไม่ต้องหาคนค้ำประกัน... อ่านต่อ >

กู้ง่าย อนุมัติไว แม้มีประวัติเครดิตบูโร

กู้ง่าย อนุมัติไว แม้มีประวัติเครดิตบูโร

เครดิตบูโร ถึงแม้ว่า ASN Finance เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไม่เช็คเครดิตบูโรของผู้ที่สนใจนำรถยนต์เข้ามาขอสินเชื่อ แล้วเครดิตบูโร เก็บข้อมูลมาจากไหน?... อ่านต่อ >

ติดต่อเรา